دکتر تورج محمدی ، استاد


فرایندهای جداسازی غشایی
تصفیه آب و پساب

ایمیل:torajmohammadi [AT] iust.ac.ir 
تلفن:  ۷۷۲۴۰۰۵۱(۹۸۲۱+) | ۶۷-۷۳۲۲۸۷۲۳(۹۸۲۱+)
فاکس دانشکده: ۷۷۲۴۰۴۸۸ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: رشته مهندسي شيمي دانشگاه NSW سيدني – استراليا – عنوان پروژه دكتري : ساخت غشا‏هاي مركب براي استفاده در باطري واناديم
کارشناسی ارشد: رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران – تهران – ايران
کارشناسی:رشته مهندسي شيمي دانشگاه صنعت نفت – اهواز – ايران

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

ساخت غشاهاي مختلف
بهينه سازي فرايند هاي غشايي مختلف
طراحی فرايندهاي غشايي مختلف
روشهاي جلوگيري از آلودگي‌هاي محيط زيست
تصفيه پساب‌هاي صنعتي
جريان‌هاي دو فازي
فرآيندهاي الكتروشيميايي
 

جوایز و افتخارات

– انتخاب پايان‏‌نامه دكتري به عنوان پايان‏‌نامه ممتاز (۱۹۹۶)

– انتخاب به عنوان فارغ‏التحصيل ممتاز و دريافت جايزه از مقام محترم رياست جمهوري (۱۳۷۷)

– انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشكده مهندسي شيمي (۱۳۷۷)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۲)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۳)

– انتخاب به عنوان سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي رتبه اول در دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۳)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۴)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۵)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۶)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۷)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۸)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۸۹)

– انتخاب به عنوان استاد راهنمای برتر ايران (پانزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی۱۳۹۱)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۱)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ايران (چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال۱۳۹۲)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۲)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۳)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۴)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۵)

– انتخاب به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۶)

– اخذ کرسی پژوهشی “بكار گيري فناوري هاي غشايي (تصفيه آب و پساب)” بنیاد علم ایران  (۱۳۹۶)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده مهندسي شيمي (۱۳۹۶)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۷)

– انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ايران (۱۳۹۸)

– برنده جایزه البرز در بخش فناوران (۱۴۰۲)

اختراعات و اکتشافات

ثبت اختراع

– طرح غشاهاي صفحه اي ميكرو فيلتراسيون پلی اترسولفون ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح لوله هاي ميكرو حفره سراميك موليت ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح غشا سراميكي نوع فوژاسيت بر روي پايه لوله اي موليت، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح غشا سراميكي مورد نيت بر روي پايه لوله اي موليت ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح كريستالهاي نانو حفره زئوليتي نوع مورد نيت، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح كريستالهاي كروي نانو حفره زئوليت نوع X ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– طرح كريستالهاي نانو حفره زئوليت نوع فوژاسيت ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– غشاهای غير متخلخل تك لايه پلي دي متيل سيلوكسان (PDMS)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– غشاهای غير متخلخل کامپوزیت پلي دي متيل سيلوكسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب گریز پلي تترا فلوئورو اتیلن (PTFE)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– غشاهای غشاهای کامپوزیت پلي دي متيل سيلوكسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست سلولز استات (CA) به روش ریخته گری بر روی شیشه، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– غشاهای کامپوزیت پلي دي متيل سيلوكسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست پلي آميد (PA) به روش ریخته گری بر روی آب ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– جداسازی ایزوپروپانول از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید بر پایه پلی سولفون، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– جداسازی اتیل بوتیرات از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۶
– جداسازی آب از اتانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۷
– کریستال¬های نانو حفره زئولیت نوع T، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۷
– غشا نانو حفره زئولیت T روی پایه لوله¬ای مولایت، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۷
– جداسازی آب از ایزوپروپانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۷
– ایجاد لایه ای از نانو لوله های کربنی مرتب شده (دارای نظم عمودی) بر سطح پایه درشت حفره الفا الومینا، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۸
– طراحی یک سیستم ساده CVD به منظور تولید نا نو لوله های کربنی، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۸
– طراحی و ساخت بیو راکتور غشایی به منظور تصفیه پساب، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۹
– افزایش اندازه غشاهای میکروفیلتر به اندازه صنعتی (cm 50)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۸۹
– ساخت زئولیت نانو حفره سیگما ۱ با استفاده از سیلیکا فوم، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا زئولیتی W برای خالص ‌سازي گاز SF6، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا کامپوزیت پلی وینیل الکل (PVA) بر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا ماتریس آمیخته پلي دي متيل سيلوكسان (PDMS) پر شده از نانو ذرات زئوليت ۴A، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– سنتز نانو زئولیت Rho با کنترل شرایط عملیاتی، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– سنتز نانو زئولیت NaA با کنترل شرایط عملیاتی، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا نانو کریستال NaA برای جداسازی اب و ایزوپروپانول، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– سنتز نانو زئولیت NaA با استفاده از تترا متیل آمونیم هیدروکساید (مورد استفاده در صنایع نفتی)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– سنتز زئولیت نانو حفره کابازیت، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– سنتز زئولیت نانو کریستال NaY بدون استفاده از قالب های آلی، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا کامپوزیت ماتریس امیخته پلی وینیل الکل (PVA) پر شده از نانو ذرات زئولیتی ۴A بر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۱
– ساخت غشا های مرکب پلی یورتان / پلی اتیلن گلایکول در دو نوع تک لایه و با پایه سرامیکی، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، ۱۳۹۳

فناوری‌های تایید شده

– تولید غشا¬های الیاف توخالی (Hollow fiber) TRL=8
– غشاهای نانوفیلتراسیون الیاف توخالی بار مثبت TRL=4
– ساخت غشای مرکب لایه نازک در فرآیند اسمز مستقیم TRL=3

تجربیات

سوابق کاري و فعالیت های اجرایی

–         مجتمع صنعتي شهيد همت ۱۳۶۹-۱۳۶۷ پژوهشگر
–         دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۳۷۵ استاديار
–         مدير گروه طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۳۷۷ ۱۳۸۱
–         مدير گروه صنايع شيميايي معدني ۱۳۸۱ ۱۳۸۴
–         مدير كل امور فرهنگي و فوق برنامه و تربيت بدني ۱۳۷۸ ۱۳۸۲
–         دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۳۸۰ دانشيار
–         مدير کل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت ۱۳۸۲ ۱۳۸۴
–         دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۴ استاد
–         رئیس دانشکده مهندسی شیمی ۱۳۸۵ ۱۳۸۸
–         معاون پژوهش و فناوری ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
–         دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۶ استاد ممتاز
–         عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسعه تجارت هیرمند ۱۳۹۷ تاکنون
–         عضو هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری علم و صنعت ۱۳۹۷ تاکنون
–         مدیر قطب علمی ساخت غشاها و طراحی، راهبری و

–         نگه داری فرآیندهای غشایی

۱۳۹۸ تاکنون

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
مكانيك سيالات۱
مكانيك سيالات دوفازي
مكانيك سيالات پيشرفته
رئولوژي پيشرفته
انتقال حرارت كاربردي
فرايندهاي جداسازي غشايي
روشهاي خاص جداسازي

تعاملات صنعتی

پروژه‌­های صنعتی

–          بررسي پديده‏ ايجاد پليمر در برج Caustic washing واحد الفين – مجتمع پتروشيمي اراك

–          بررسي علمي روش‌هاي جلوگيري از Fouling غشاهاي RO – مجتمع پتروشيمي رازي

–          مطالعه و ارائـه بهترين روش رفع گرفتگي (Fouling) غشا UF – سازمان صنايع شير ايران

–          استفاده از فتوكاتاليست‌ها در حذف آلودگي – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          بررسي روش‌هاي تميز كردن غشاهاي صنعتي – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          بررسي انواع غربال‌هاي مولكولي در صنايع پتروشيمي- تحقيق و توسعه پتروشيمي

–          تهيه آزمايشگاهي غربال‌هاي مولكولي – وزارت صنايع

–          الكترودياليز ( مقدمه) – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          الكترودياليز ( كاربرد) – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          تهيه آزمايشگاهي غشا زئوليتي – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          استفاده از فن‌آوري الكترودياليز به منظور تهيه آب – طرح تعاون بين دانشگاهي

–          تهيه غشا سراميكي ميكروفيلتراسيون – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          بررسي امكان استفاده از غشا در صنايع نفت – مهندسي توسعه نفت

–          بررسي امكان استفاده از فرآيندهاي غشايي در جداسازي مخلوط‌هاي مختلف – معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران

–          تهيه غشا زئوليتي- سازمان گسترش و نوسازي صنايع

–          تغليظ آزمايشگاهي ليزين به روش UF – سازمان گسترش و نوسازي صنايع

–          امكان استفاده از تكنولوژي غشا بمنظور بازيابي  LPGدر پالايشگاه شيراز – پالايشگاه شيراز

–          بررسی فرآيندهای غشايی در صنايع گاز و امکان سنجی تهيه آزمايشگاهي غشا – شركت ملي گاز ايران

–          بررسي آزمايشگاهي فرآيند جداسازي هيدروژن به روش غشايي و مقايسه اين فرآيند با فرآيندهاي PSA و Cryogenic – پژوهشگاه صنعت نفت

–          ارزيابي عملكرد يك راكتور غشايي به منظور افزايش گزينش‌پذيري دي‌متيل آمين در مقياس آزمايشگاهي – سازمان صنايع دفاع

–           تهيه و ارزيابي غشا پليمري بمنظور بررسي امكان جداسازي LPG از جريان گازي در مقياس آزمايشگاهي – پالايشگاه شيراز

–          تهيه و ارزيابي عملكرد يك راكتور غشايي به منظور توليد گاز سنتز در مقياس آزمايشگاهي – تحقيق و توسعه پتروشيمي

–          سنتز غشا پليمري لاستیکی جهت جداسازی هیدروکربن‌های سنگین از گازهای سبک- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

–          ساخت و ارزيابي يك نمونه غشا سرامیکی به منظور شيرين‌سازي گاز طبيعي – شركت ملي گاز ايران

–          استفاده از فرایند ترکیبی غشا – جذب در مقياس آزمايشگاهي به منظور شیرین سازی گاز طبیعی – شرکت نفت و گاز پارس

–          تدوین دانش فنی استحصال مواد آروماتیک از باقیمانده‌های واحدهای آروماتیک زدایی با استفاده از روش تراوش تبخیری در مقیاس نیمه صنعتی با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در روز – سازمان گسترش و نوسازي صنايع

–          ساخت نمونه آزمايشگاهي غشا سرامیکی به منظور خالص ‌سازي گاز SF۶ – شركت برق منطقه ای باختر

–          طراحی و ساخت پایلوت غشایی تراوش تبخیری چند منظوره جهت خالص سازی حلال‌های آلی به ظرفیت ۵۰۰ لیتر حلال خالص در روز – سازمان گسترش و نوسازي صنايع

–          تدوین دانش فنی و ساخت غشا سراميكي هدايتگر همزمان يون و الكترون براي جداسازي اكسيژن از هوا – طرح هاي صنايع نوين

–          ساخت غشاهای ماتریس آمیخته برای جداسازی دی‌اکسید کربن / متان- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

–          پوشش دهی غشاهای سرامیکی برای آب زدایی از اتانول با فرایند تراوش تبخیری- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

–           ساخت پایلوت غشایی خالص سازی اتانول – دبیرخانه بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

–          تدوین دانش فنی ساخت مدول و غشا های میکروفیلتر سراميكي مونولیتی به طولcm  ۳۰ جهت تصفیه پساب – طرح هاي صنايع نوين

–          تدوين دانش فني ساخت و ارزيابي غشاهای نانوفیلتراسیون الیاف تو خالي به منظور شیرين سازی آب – طرح هاي صنايع نوين

پروژه‌هاي صنعتي در دست اجرا

–          تولید غشاهای الیاف توخالی مورد استفاده در واحد های تصفیه آب و پساب، صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری علم و صنعت

–          احداث آب‌شیرین‌کن‌های اقتصادی برای تولید آب آبیاری توسط فناوری نانوفیلتراسیون، صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری علم و صنعت

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.
          ۱             Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Carbon nanotubes membranes, Nanomaterials and Nanotechnology, One Central Press, 2016.
          ۲             Toraj Mohammadi, Maryam Tavakolmoghadam, Applications of Membrane Processes in Wastewater Treatment, Environmental Science and Engineering, One Central Press, 2016.
          ۳             Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Takeshi Matsuura, Methods for the Preparation of Organic–Inorganic Nanocomposite Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cells, Organic–Inorganic Composite Polymer Electrolyte Membranes, Springer International Publishing, 2017.
          ۴             Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Fundamentals and measurement techniques for gas transport in polymers, Transport Properties of Polymeric Membranes, Elsevier, 2018.
          ۵             Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Separation via pervaporation techniques through polymer membranes, Transport Properties of Polymeric Membranes, Elsevier, 2018.
          ۶             Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Antifouling properties of polyethersulfone membranes containing graphene oxide, Membrane Bioreactors and fouling: A Review and Directions for Reaserch, Nova Science Publishers, 2018.
          ۷             Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Barrier, Diffusion, and Transport Properties of Rubber Nanocomposites Containing Carbon Nanofillers, Carbon-Based Nanofillers and their Rubber Nanocomposites: Fundamentals and Applications, Elsevier, 2019.
          ۸             Toraj Mohammadi, Mohtada Sadrzadeh, Editors, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, 2019.
          ۹             Toraj Mohammadi, Samaneh Khanlari, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Transport phenomena through nanocomposite membranes, Elsevier, 2019.
         ۱۰          Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Samaneh Khanlari, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Development of advanced nanocomposite membranes by carbon-based nanomaterials (GO, CNT, and CNC), Elsevier, 2019.
         ۱۱          Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Polymer Nanocomposite Membranes for Pervaporation, Carbon nanotubes-polymer nanocomposite membranes for pervaporation, Elsevier, 2019.
         ۱۲          Toraj Mohammadi, Zahra Shabani, Soheil Zarghami, Nanotechnology in the Beverage Industry: Fundamentals and Applications, Nanomaterials for fouling-resistant RO membranes, Elsevier, 2020.
         ۱۳          Toraj Mohammadi, Rozita M Moattari, Nanotechnology in the Beverage Industry: Fundamentals and Applications, Nanostructured membranes for water treatments, Elsevier, 2020.
         ۱۴          Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Modeling in Membranes and Membrane-Based Processes, Application of Molecular Dynamics Simulation to Study the Transport Properties of Carbon Nanotubes-Based Membranes, Wiley-Scrivener press, 2020.
         ۱۵          Toraj Mohammadi, Rozita M Moattari, Remediation of Heavy Metals, Hybrid adsorbents for dye removal from wastewater: A review, Springer, 2020.
         ۱۶          Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Sustainable Materials and System for Water Desalination, Membrane fouling in desalination, Springer, 2020.
         ۱۷          Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Advanced carbon nanomaterials as adsorbents, Advanced nanomaterials, Advances in Material Research and Technology, Springer, in press, 2020.
         ۱۸          Toraj Mohammadi, Mohammad Sadegh Nabavi, Fariba Sadat Kamelian, Zeolite membranes for pervaporation, Low cost ceramic membranes: Materials and Fabrication Processes, Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials, Springer, in press, 2020.
         ۱۹          Toraj Mohammadi, Mohammad Sadegh Nabavi, Fariba Sadat Kamelian, Oily wastewater treatment using mullite and mullite-alumina membranes, Low cost ceramic membranes: Materials and Fabrication Processes, Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials, Springer, in press, 2020.
keyboard_arrow_up